Przejdź do treści

RADA INTERESARIUSZY

W związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji o przyszłych konferencjach i szkoleniach oraz innych działaniach związanych z nauką i edukacją organizowanych lub współorganizowanych przez Instytut Geografii i inne jednostki Uniwersytetu Pedagogicznego w  Krakowie proszone są o wypełnienie dedykowanego tej kwestii e-formularza zgody.

Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi Instytutu Geografii przybiera różne formy.

Najściślejszą formą współpracy jest uczestnictwo w Radzie Interesariuszy Zewnętrznych Instytutu Geografii, która została powołana jednogłośnie przez Radę Instytutu Geografii 22 stycznia 2019 roku.

Instytucje i firmy będący w Radzie Interesariuszy Zewnętrznych mają możliwość:

 • oceny procesu kształcenia poprzez ocenę programów i planów studiów oraz kart poszczególnych kursów (przedmiotów) wraz ze wskazywaniem uwag i propozycji ewentualnych zmian, by dostosować kształcenie na kierunkach do potrzeb rynku pracy;
 • podjęcia współpracy w dyplomowaniu studentów na kierunkach geografia, gospodarka przestrzenna oraz turystyka i rekreacja, poprzez wysuwanie propozycji tematów realizowanych w pracach oraz ich ocena;
 • dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas spotkań ze studentami w ramach wybranych zajęć;
 • zaproszenia i współpracy podczas prac studyjnych prowadzonych na ich terenie, np. w ramach ćwiczeń terenowych;
 • dawania rekomendacji w zakresie działań związanych z kształceniem studentów;
 • podejmowania wspólnych badań naukowych wraz z pracownikami Instytutu oraz publikacji ich w różnej formie;
 • wskazywania potrzeb w zakresie badań prowadzonych przez pracowników Instytutu;
 • współpracy w projektach naukowych i wdrożeniowych;
 • współpracy w formach nie wyróżnionych powyżej.


Obecnie do Rady Interesariuszy Zewnętrznych należą:

 • Biuro Podróży Connect Travel Renata Ród,
 • GEO-SYSTEM Sp. z o.o. w Warszawie,
 • Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o.,
 • Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
 • Patrycja Litwicka-Grześkowiak Animator,
 • The Tree Travel w Warszawie,
 • Urząd Gminy Liszki,
 • Urząd Statystyczny w Krakowie,
 • Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w Krakowie,
 • II Liceum Ogólnokształcące w Krakowie,
 • XI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie,
 • Liceum św. Rity w Krakowie.

Rada Interesariuszy ma charakter otwarty, zatem zachęcamy do ścisłej współpracy z Instytutem Geografii!

Aktualności