ĆWICZENIA TERENOWE

Harmonogram ćwiczeń terenowych w roku akademickim 2017/2018

 


 

GEOGRAFIA 1. stopnia

REGIONALNE ĆWICZENIA TERENOWE

 • 1. rok. sem 2. Wyżyna Małopolska i Śląsko-Krakowska
 • 2. rok sem 4. Karpaty Zachodnie
 • 3. rok sem. 6. Pobrzeże i Pojezierze

PRZEDMIOTOWE ĆWICZENIA TERENOWE

 • Geologia
 • Geomorfologia
 • Hydrologia 
 • Meteorologia 
 • Ćwiczenia z geografii społeczno-ekonomicznej
 • GEOGRAFIA 2. stopnia:

 

GEOGRAFIA 2. stopnia

REGIONALNE ĆWICZENIA TERENOWE

 • 1. rok sem. 2. Górny Śląsk i Sudety
 • 2. rok sem. 4. Karpaty Wschodnie

PRZEDMIOTOWE ĆWICZENIA TERENOWE

 • Ćwiczenia z geografii fizycznej

 

TURYSTYKA I REKREACJA 1. stopnia

REGIONALNE ĆWICZENIA TERENOWE

 • 2. rok. sem. 4. Ołomuniec – Brno – Praga – Nowe Miasto nad Metują – Litomyśl
 • 2 rok. sem. 4. Berlin
 • sem. 6, Krajoznawstwo, Niziny Mazowieckie – Pojezierza – Pobrzeże Gdańskie 

PRZEDMIOTOWE ĆWICZENIA TERENOWE

 • Obóz turystyki aktywnej – Roztocze Środkowe, TiR, studia I stopnia 1 rok
 • Obóz turystyki aktywnej – Szczyrk – przełęcz Karkoszczonka
 • Obóz turystyki aktywnej – Pieniny – Sromowce Niżne, TiR studia stacjonarne I stopnia, 1 rok
 • Obóz turystyki aktywnej – Pieniny – Sromowce Niżne, TiR studia niestacjonarne I stopnia, 1 rok
 • Ćwiczenia terenowe z Turystyki kwalifikowanej i Form turystyki kwalifikowanej – Słowacja, Rumunia, Węgry; TiR 3 rok studia niestacjonarne 

 

 

TURYSTYKA I REKREACJA 2. STOPNIA

REGIONALNE ĆWICZENIA TERENOWE

 • 1. rok Region Górnośląski
 • 1. rok Podhale i Tatry 

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

REGIONALNE ĆWICZENIA TERENOWE

 • 2. rok. sem 4. Bełchatów-Pojezierza-Wybrzeże

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

PRZEDMIOTOWE ĆWICZENIA TERENOWE

 • Geologia i meteorologia (I rok) 

Aktualności