Przejdź do treści

TURYSTYKA I REKREACJA – ćwiczenia terenowe

Harmonogram ćwiczeń terenowych w roku akademickim 2020/2021      1. rok turystyki i rekreacji I stopnia 

   Obóz turystyki aktywnej (40 godzin, maj/czerwiec 2021)
Koordynator: dr Paweł Kroh (pawel.kroh@up.krakow.pl)
Prowadzący: (studia stacjonarne i niestacjonarne): dr Anna Chrobak, prof. UP dr hab. Peter Čuka, dr Paweł Kroh, dr Magdalena Kwiek, dr Franciszek Mróz, dr inż. Witold Warcholik, prof. UP dr hab. Michał Żemła

Program:


    2. rok turystyki i rekreacji I stopnia  

   Regionalne ćwiczenia terenowe zagraniczne (5 dni, gr. 1. 24.05.-28.05.2021 r.;. gr. 2. 29.05.-2.06.2021)

Koordynator: dr Robert Faracik (robert.faracik@up.krakow.pl)
Prowadzący (studia stacjonarne i niestacjonarne):
1. grupa: dr Joanna Fidelus-Orzechowska, dr Matylda Siwek,dr Renata Rettinger,
2. grupa: dr Robert Faracik, dr Anna Kolasińska, dr Kamila Ziółkowska-Weiss, mgr Piotr Cybul
Program


     3 rok turystyki i rekreacji I stopnia 

   Regionalne ćwiczenia terenowe z krajoznawstwa (6 dni, gr. 1. 17-22.05.2021 r.; gr. 2. 18-23.05.2021 r.)

Koordynator: prof. UP dr hab. Mariusz Szubert (mariusz.szubert@up.krakow.pl)
Prowadzący (studia stacjonarne i niestacjonarne):
gr. 1: prof. UP dr hab. Mariusz Szubert, mgr Piotr Cybul
gr. 2: dr Paweł Kroh, dr Agnieszka Świętek
Program
     1 rok turystyki i rekreacji II stopnia 

   Regionalne ćwiczenia terenowe (4 dni, 24-27.05.2021 r.)

Koordynator: dr Kinga Krzesiwo (kinga.krzesiwo@up.krakow.pl)
Prowadzący: dr Kinga Krzesiwo, prof. UP dr hab. Michał Żemła
Program


     2 rok turystyki i rekreacji II stopnia

   Sylwaturystyka – ćwiczenia terenowe (4 dni, sem. 3)
Koordynator: dr Paweł Kroh (pawel.kroh@up.krakow.pl)
Prowadzący: dr Paweł Kroh, pracownik Instytutu Biologii
Program

   Różnorodność przestrzeni turystycznej (4 dni, 7-10.06.2021)

Koordynator: dr Robert Faracik (robert.faracik@up.krakow.pl)
Prowadzący: prof. UP dr hab. Peter Čuka, dr Robert Faracik, dr Franciszek Mróz
Program

Aktualności