Przejdź do treści

TURYSTYKA I REKREACJA – ćwiczenia terenowe

Harmonogram ćwiczeń terenowych w roku akademickim 2021/2022      1. rok turystyki i rekreacji I stopnia 

   Obóz turystyki aktywnej (40 godzin, maj/czerwiec 2022)

Koordynator: dr Paweł Kroh (pawel.kroh@up.krakow.pl)
Prowadzący (studia stacjonarne i niestacjonarne): dr Paweł Kroh, dr Magdalena Kwiek, dr Franciszek Mróz, dr inż. Witold Warcholik, dr Kamila Ziółkowska-Weiss, prof. UP dr hab. Michał Żemła


    2. rok turystyki i rekreacji I stopnia  

   Regionalne ćwiczenia terenowe zagraniczne (5 dni)
Koordynator: dr Robert Faracik (robert.faracik@up.krakow.pl)
Prowadzący (studia stacjonarne i niestacjonarne): mgr Piotr Cybul, dr Robert Faracik, dr Joanna Fidelus-Orzechowska, dr A. Kolasińska, dr Matylda Siwek, dr Renata Rettinger

   • grupa 1: 1-5.06.2022 r.
   • grupa 2: 6-10.06.2022 r.

     3 rok turystyki i rekreacji I stopnia 

   Regionalne ćwiczenia terenowe z krajoznawstwa (6 dni)
Koordynator: dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP (mariusz.szubert@up.krakow.pl)
Prowadzący (studia stacjonarne i niestacjonarne):

   • grupa 1: mgr Piotr Cybul, prof. UP dr hab. Mariusz Szubert (23-28.05.2022 r.)
   • grupa 2: dr Paweł Kroh, dr Agnieszka Świętek (24-29.05.2022 r.)

Program: Przewodnik do ćwiczeń udostępniony na stronie  http://m-szubert.up.krakow.pl
     1 rok turystyki i rekreacji II stopnia 

   Regionalne ćwiczenia terenowe (24 godz., 1-4.06. 2022 r.)
Koordynator: dr Kinga Krzesiwo (kinga.krzesiwo@up.krakow.pl)
Prowadzący: dr Kinga Krzesiwo; dr hab. Michał Żemła, prof UP

 


     2 rok turystyki i rekreacji II stopnia

   Sylwaturystyka – ćwiczenia terenowe (4 dni, zrealizowane)
Koordynator: dr Paweł Kroh (pawel.kroh@up.krakow.pl)
Prowadzący: dr Paweł Kroh, pracownik Instytutu Biologii

   Różnorodność przestrzeni turystycznej (4 dni, 23-26.05.2022 r.).
Koordynator: dr Robert Faracik (robert.faracik@up.krakow.pl)
Prowadzący:  dr Piotr Dolnicki, dr Robert Faracik.

Aktualności