Przejdź do treści

REKRUTACJA – GEOGRAFIA

Wpisy na studia niestacjonarne

w II etapie rekrutacji odbywają się w Instytucie Geografii w pokoju 423

w dniach 2-4 października 2019 r. (środa – piątek) w godzinach 9:00-16:00

i 5 października 2019 r. (sobota) w godzinach 9:00-14:00. GEOGRAFIAgeo1

STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

3-letnie stacjonarne i niestacjonarne

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA (od 1 sierpnia)

 

Kryterium przyjęć: średnia wyników z egzaminu maturalnego. 

 

Szczegółowe informacje na temat wykładanych przedmiotów, umiejętności i zdobywanych kwalifikacji zobacz w na stronie PROGRAMY I PLANY STUDIÓW – Geografia I stopnia.

Szczegółowe kryterium przyjęć oraz harmonogram rekrutacji poniżej:

Kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej:

dr Mirosław Wójtowicz: miroslaw.wojtowicz@up.krakow.pl (studia stacjonarne i niestacjonarne).

Na studiach 1. stopnia (licencjackich) istnieje możliwość wyboru jednej ze specjalności nauczycielskich lub nienauczycielskich. Moduły specjalnościowe zintegrowane są z programem studiów od drugiego roku. Studenci studiów 1. stopnia wyboru specjalności dokonują podczas pierwszego roku. Warunkiem uruchomienia specjalności jest liczebność grupy – co najmniej 15 osób.

Specjalność nauczycielska nowe studia unijne (od pierwszego roku akademickiego):

Specjalności nienauczycielskie do wyboru (od drugiego roku akademickiego):

.

 

..

geo2

GEOGRAFIA

STUDIA II STOPNIA (magisterskie)

2-letnie stacjonarne i niestacjonarne 

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA (od 1 sierpnia)

.

Studia dla absolwentów studiów 1. stopnia (z dyplomem licencjata lub inżyniera) wszystkich kierunków. 

Kryterium przyjęć: 

Konkurs dyplomów studiów wyższych (licencjata, inżyniera, magistra) – dla absolwentów kierunków „geografia”, „gospodarka przestrzenna”, „turystyka i rekreacja” lub „ochrona środowiska”.

Egzamin pisemny (test) z geografii – dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) innych kierunków.

Szczegółowe informacje na temat wykładanych przedmiotów, umiejętności i zdobywanych kwalifikacji zobacz w na stronie PROGRAMY I PLANY STUDIÓW – Geografia II stopnia.

Szczegółowe kryterium przyjęć oraz harmonogram rekrutacji poniżej:

W związku z rekrutacją na kierunki studiów II stopnia prowadzone w Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, uprzejmie przypominamy, iż należy wgrać do systemu rekrutacyjnego skan dyplomu studiów I stopnia.
W przeciwnym razie kandydatura nie będzie mogła być brana pod uwagę na dalszych etapach rekrutacji. 

Jednocześnie informujemy, że w sytuacji ukończenia studiów I stopnia, ale nieotrzymania dyplomu, jest możliwość wgrania w systemie zaświadczenia o ukończeniu studiów I stopnia, które zawierać będzie informację o ocenie końcowej ze studiów (takiej jak na dyplomie) oraz doniesienia dyplomu w terminie późniejszym. 

Kontakt z sekretarzami komisji rekrutacyjnych:

– dr Karol Augustowski: karol.augustowski@up.krakow.pl (studia stacjonarne);

– dr Tomasz Padło: tomasz.padlo@up.krakow.pl (studia niestacjonarne).

Na studiach 2. stopnia (magisterskich) istnieje możliwość wyboru jednej ze specjalności nauczycielskich lub nienauczycielskich. Moduły specjalnościowe zintegrowane są z programem studiów od 1. roku. Na studiach 2. stopnia specjalności wybierane są podczas zapisu na studia. Warunkiem uruchomienia specjalności jest liczebność grupy – co najmniej 15 osób.

Specjalność nauczycielską na studiach 2. stopnia (magisterskich) mogą wybrać wyłącznie absolwenci studiów kierunku geografia, którzy na studiach licencjackich wybrali kształcenie nauczycielskie. Specjalność ta jest „zarezerwowana” wyłącznie dla kontynuujących kształcenie nauczycielskie z geografii.

Na poziomie studiów magisterskich oferujemy także wiele specjalności dla osób, które nie wiążą swojej przyszłości ze szkolnictwem. 

Specjalności nauczycielskie do wyboru (realizowane od I roku studiów II stopnia na kierunku geografia):

Specjalności nienauczycielskie do wyboru (realizowane od I roku studiów II stopnia na kierunku geografia):

TERMINARZ REKRUTACJI na rok akademicki 2019/2020

STUDIA STACJONARNE I i II stopnia

Rozpoczęcie rejestracji elektronicznej 1 sierpnia 2019 r.
Zakończenie rejestracji elektronicznej 15 września 2019 r.
Egzamin (dotyczy tylko niektórych kandydatów) 16 września 2019 r.
Obcokrajowcy, którzy kończyli szkołę średnią poza Polską i nie mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego lub nie posiadają Karty Polaka, przystępują do egzaminu z podstaw języka polskiego sprawdzającego zdolność komunikowania się w języku polskim jako wykładowym. Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej lub ustnej (do wyboru przez kandydata). Do dalszych etapów rekrutacji są dopuszczane osoby, które mają pozytywny wynik tego egzaminu.
Ogłoszenie listy przyjętych 16 września 2019 r. 
wpisy na studia 17-20 września w godz. od 9:00 do 16:00, sala 524 (budynek główny Uniwersytetu Pedagogicznego, Instytut Geografii, V piętro). 

Informacje dla obcokrajowców dotyczące egzaminu językowego:

Egzamin z j. polskiego odbędzie się 16.09.2019 r. w Instytucie Geografii. Forma egzaminu pisemna lub ustna (do wyboru). Egzamin pisemny odbędzie się w godz. 10:00-11:00. Egzamin ustny odbędzie się od godz. 11:00. Istnieje również możliwość egzaminu ustnego poprzez Skype’a (16.09.2019 r.). Osoby zainteresowane tą formą egzaminu proszone są o kontakt e-mailowy z sekretarzem komisji rekrutacyjnej najpóźniej do dnia 14.09.2019 r. miroslaw.wojtowicz@up.krakow.pl. 

Rejestracja na egzamin ustny przez Skype odbędzie się w poniedziałek 16 września w godz. 9:00-10:00. W celu rejestracji i sprawdzenia łącza prosimy o kontakt na adres nick: Instytut Geografii UP w Krakowie. Egzamin odbędzie się w trybie audio-video, dlatego wymagane jest posiadanie kamery i mikrofonu. 

Egzaminy dotyczą tylko niektórych kandydatów:

a) z podstaw języka polskiego sprawdzający zdolność komunikowania się w języki polskim jako wykładowym dla cudzoziemców, którzy nie maja Karty Polska lub matury z języka polskiego (nie dotyczy kandydatów na studia II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia w języku polskim) w formie pisemnej lub ustnej (do wyboru przez kandydata),

b) z geografii na studia geograficzne II stopnia (dla osób które kończyły inny kierunek studiów I stopnia niż geografia, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja i ochrona środowiska) w formie pisemnej. Egzamin  odbędzie się w dniu 16 września o godz. 12:00 w sali 434.

TERMINARZ REKRUTACJI na rok akademicki 2019/2020

STUDIA NIESTACJONARNE I i II stopnia

Rozpoczęcie rejestracji elektronicznej 1 sierpnia 2019 r.
Zakończenie rejestracji elektronicznej 27 września 2019 r.
Egzamin (dotyczą tylko niektórych kandydatów 30 września 2019 r.
godz. 10:00-11:00 egzamin pisemny lub
od godz. 11:00 egzamin ustny.Obcokrajowcy, którzy kończyli szkołę średnią poza Polską i nie mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego lub nie posiadają Karty Polaka, przystępują do egzaminu z podstaw języka polskiego sprawdzającego zdolność komunikowania się w języku polskim jako wykładowym. Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej lub ustnej (do wyboru przez kandydata). Do dalszych etapów rekrutacji są dopuszczane osoby, które mają pozytywny wynik tego egzaminu.
Ogłoszenie listy przyjętych 1 października 2019 r.
Wpisy na studia 2-4 października 2019 r. godz. 9:00-16:00;
5 października 2019 r. godz. 9:00-14:00

Egzaminy dotyczą tylko niektórych kandydatów:

a) z podstaw języka polskiego sprawdzający zdolność komunikowania się w języki polskim jako wykładowym dla cudzoziemców, którzy nie maja Karty Polska lub matury z języka polskiego (nie dotyczy kandydatów na studia II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia w języku polskim) w formie pisemnej lub ustnej (do wyboru przez kandydata,

b) z geografii na studia geograficzne II stopnia (dla osób z kierunków innych niż wymienione w warunkach rekrutacji) w formie pisemnej.

Aktualności