Przejdź do treści

REKRUTACJA STUDIA PODYPLOMOWE

Instytut Geografii prowadzi studia podyplomowe

trzysemestralne kwalifikacyjne (nauczycielskie) w zakresie:

oraz dwusemestralne studia podyplomowe doskonalące w zakresie:

Kształcenie zdalne:  informujemy kandydatów na studia podyplomowe , że dla dobra studentów i słuchaczy wykłady będą odbywały się w formie zdalnej za pomocą MS Teams w czasie rzeczywistym w interakcji z prowadzącym. Będą one stanowić 20-40% zajęć. Dołożymy starań, aby tak ułożyć harmonogram, by zajęcia zdalne były głównie w niedziele i piątki (jeśli ten dzień będzie konieczny). Chcemy w ten sposób ograniczyć konieczność dojazdów na studia. Oznacza to, że w ramach większości zjazdów przyjazdy będą koniecznie tylko w soboty na zajęcia ćwiczeniowe, które nie można prowadzić zdalnie ze względu na jakość kształcenia.

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA na studia podyplomowe (tutaj)

Szczegóły naszej oferty znajdują się w informatorze na stronie Uniwersytetu Pedagogicznego oraz w zakładce Strefa Studenta: studia podyplomowe.

Wysokość opłat za studia podyplomowe (kwota za semestr)

  • geografia: 1900 zł
  • przedsiębiorczość: 1500 zł
  • przyroda: 1500 zł.
  • geoinformacja w edukacji: 1500 zł

Szczegółowe informacje na temat wykładanych przedmiotów, umiejętności i zdobywanych kwalifikacji zobacz w na stronie PROGRAMY I PLANY STUDIÓW – studia podyplomowe.

 

Informacji udzielają również:

oraz kierownicy poszczególnych studiów podyplomowych:

  • geografia – prof. UP dr hab. Agnieszka Kwiatek-Sołtys (Agnieszka.Kwiatek-Soltys@up.krakow.pl),
  • przedsiębiorczość – dr Małgorzata Zdon-Korzeniowska (Malgorzata.Zdon-Korzeniowska@up.krakow.pl),
  • przyroda – prof. UP dr hab. Danuta Piróg (Danuta.Pirog@up.krakow.pl),
  • geoinformacja w edukacji – dr Roksana Zarychta (Roksana.Zarychta@up.krakow.pl) i dr Paweł Struś (Pawel.Strus@up.krakow.pl).

Zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji zawodowych serdecznie zapraszamy na studia podyplomowe w naszym Instytucie.

Decyzja Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w sprawie terminów wnoszenia opłat za naukę na studiach niestacjonarnych i podyplomowych w roku akademickim 2019/2020.

Aktualności