Przejdź do treści

 

 TURYSTYKA I REKREACJA, STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

3-letnie stacjonarne i niestacjonarne

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

(rejestracja od 1 sierpnia 2022 r.)

 

Kryterium przyjęć

nowa matura

Średnia wyników egzaminu maturalnego z 4 przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i geografii (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). Kandydatom zdającym maturę na poziomie rozszerzonym z geografii wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 2, a na poziomie rozszerzonym z innych przedmiotów przez współczynnik 1,5. 

stara matura

Średnia wyników egzaminu dojrzałości z 4 przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i geografii (część pisemna i ustna).

Uwaga: Brak matury z któregokolwiek z 4 wymienionych przedmiotów nie uniemożliwia przystąpienia do rekrutacji, ale do średniej liczony jest jak z wynikiem „0”. Kandydaci „starej” i „nowej” matury, którzy uczęszczali w szkole ponadgimnazjalnej (średniej) na zajęcia edukacyjne z turystyki lub dodatkowe zajęcia z zakresu geografii lub przedsiębiorczości (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) dodatkowo 10 p. do rankingu; uczestnicy etapu okręgowego olimpiady geograficznej otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu (punkty mogą się sumować). Laureaci i finaliści międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad i konkursów przyjmowani są poza kolejnością, zgodnie z wykazem wynikającym z uchwały Senatu UP.

Kandydaci „starej” i „nowej” matury, którzy uczestniczyli w etapie okręgowym olimpiady geograficznej otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu (punkty mogą się sumować w przypadku kilkukrotnego uczestnictwa). Kandydaci, którzy uczęszczali w szkole ponadgimnazjalnej (średniej) na zajęcia edukacyjne z turystyki lub dodatkowe zajęcia z zakresu geografii lub przedsiębiorczości (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) również dostają dodatkowo 10 punktów do rankingu. Laureaci i finaliści międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad i konkursów przyjmowani są poza kolejnością, zgodnie z wykazem wynikającym z uchwały Senatu UP.

Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią poza Polską i nie mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego lub nie posiadają odpowiedniego certyfikatu muszą przystąpić do egzaminu z języka polskiego. Egzaminy dla kandydatów na studia w Uniwersytecie Pedagogicznym na rok 2022/2023 będą przeprowadzane tylko i wyłącznie online. Kandydaci na studia zobowiązani są do przystąpienia do egzaminu najpóźniej do 18 września 2022 r. Po egzaminie kandydaci muszą załączyć w systemie rekrutacyjnym otrzymanego zaświadczenie.

Więcej informacji o terminach egzaminów i opłatach znajdują się tutaj: https://snjp.up.krakow.pl/certyfikaty-i-zaswiadczenia/.

Szczegółowe informacje na temat wykładanych przedmiotów, umiejętności i zdobywanych kwalifikacji dostępne są na stronie  z PROGRAMAMI I PLANAMI STUDIÓW

 

 

Specjalności

Oferujemy naszym studentom wiele kursów do wyboru, wśród których są obozy turystyki aktywnej, krajowe i zagraniczne ćwiczenia terenowe oraz wykłady ogólnouczelniane. Podczas pierwszego roku studiów studenci wybierają jedną ze specjalności. Moduły specjalnościowe zintegrowane są z programem studiów od drugiego roku. Warunkiem uruchomienia specjalności jest liczebność grupy – powyżej 20 osób. Na studiach 1. stopnia oferujemy następujące specjalności: 

 

Kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej

 

Ważne terminy

studia stacjonarne -rekrutacja uzupełniająca studia niestacjonarne
Rejestracja elektroniczna od 1 sierpnia do 18 września 2022 r.  od 1 czerwca do 15 października 2022 r. (przedłużona)
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia 20 września 2022 r.
Wpisy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia

21 -23 września (środa-piątek) w godz. 9:00-16:00

24 września (sobota) w godz. 9:00-14:00

*Miejscem właściwym do dokonania wpisu jest Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, V piętro, sala 533.

Opłata rekrutacyjna w wysokości 85 zł. Więcej informacji na temat rekrutacji na stronie Kandydat – Uniwersytet Pedagogiczny (up.krakow.pl).

Wzory upoważnień i oświadczeń dla kandydatów niepełnoletnich.

Opłata za studia niestacjonarne wynosi 2 500 zł / semestr.

 


.

..

TURYSTYKA I REKREACJA, STUDIA II STOPNIA (magisterskie)

2-letnie stacjonarne i niestacjonarne

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

(rejestracja od 1 sierpnia 2022 r.) 

 

Studia przewidziane dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) kierunków geografia, gospodarka przestrzenna turystyka i rekreacja, turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe, ochrona środowiska oraz innych kierunków studiów.

Kryterium przyjęć

  • Konkurs dyplomów studiów I stopnia (licencjata lub inżyniera) – dla absolwentów kierunków geografia, turystyka i rekreacja, turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe, gospodarka przestrzenna lub ochrona środowiska;
  • egzamin pisemny (test) z geograficznych podstaw turystyki – dla absolwentów studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) innych kierunków niż wymienione powyżej.

1) Kandydaci, którzy kończyli studia I stopnia poza Polską  i nie posiadają  odpowiedniego certyfikatu https://www.up.krakow.pl/kandydat/obcokrajowcy/warunki-uprawniajace-do-studiowania-na-zasadach-obywateli-polskich  powinni przystąpić do egzaminu z języka polskiego dla kandydatów na studia w Uniwersytecie Pedagogicznym na rok 2022/2023. Egzaminy będą przeprowadzane tylko i wyłącznie online, od 20 czerwca.  Kandydaci na studia stacjonarne zobowiązani są do przystąpienia do egzaminu najpóźniej do 7 lipca 2022 r. oraz załączenia w systemie rekrutacyjnym otrzymanego zaświadczenia. Szczegółowe informacje tutaj:  https://snjp.up.krakow.pl/certyfikaty-i-zaswiadczenia/.

2) Egzamin w formie testu pisemnego z geograficznych podstaw turystyki dla osób z dyplomem studiów I stopnia kierunków innych niż wymienione w warunkach rekrutacji.

Szczegółowe informacje na temat wykładanych przedmiotów, umiejętności i zdobywanych kwalifikacji zobacz w na stronie PROGRAMY I PLANY STUDIÓW.

Specjalności

Oferujemy naszym studentom wiele kursów do wyboru, wśród których są obozy turystyki aktywnej, krajowe i zagraniczne ćwiczenia terenowe oraz wykłady ogólnouczelniane.  Na studiach 2. stopnia specjalności wybierane są podczas zapisu na studia. Warunkiem uruchomienia specjalności jest liczebność grupy – co najmniej 20 osób. Na studiach 2. stopnia oferujemy następujące specjalności: 

 

Kontakt z sekretarzami komisji rekrutacyjnych

 

Ważne terminy

studia stacjonarne – rekrutacja uzupełniająca studia niestacjonarne
Rejestracja elektroniczna od 1 sierpnia do 18 września 2022 r.  od 1 czerwca do 18 września 2022 r.
Egzamin z geograficznych podstaw turystyki 19 września 2022 r. 19 września 2022 r.
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia 20 września 2022 r. 20 września 2022 r.
Wpisy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia

21 -23 września (środa-piątek) w godz. 9:00-16:00

24 września (sobota) w godz. 9:00-14:00

21 -23 września (środa-piątek) w godz. 9:00-16:00

24 września (sobota) w godz. 9:00-14:00

*Miejscem właściwym do dokonania wpisu jest Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, V piętro, sala 533.

Opłata rekrutacyjna w wysokości 85 zł. Więcej informacji na temat rekrutacji na stronie Kandydat – Uniwersytet Pedagogiczny (up.krakow.pl)

Wzory upoważnień i oświadczeń dla kandydatów niepełnoletnich.

Opłata za studia niestacjonarne wynosi 2 500 zł / semestr.

Informacja dodatkowa:

W systemie rekrutacyjnym należy wgrać do systemu rekrutacyjnego skan dyplomu studiów I stopnia. W przeciwnym razie kandydatura nie będzie mogła być brana pod uwagę na dalszych etapach rekrutacji.
Jednocześnie informujemy, że w sytuacji ukończenia studiów I stopnia, ale nieotrzymania dyplomu, jest możliwość wgrania w systemie zaświadczenia o ukończeniu studiów I stopnia, które zawierać będzie informację o ocenie końcowej ze studiów (takiej jak na dyplomie) oraz doniesienia dyplomu w terminie późniejszym.

Aktualności

Kalendarz wydarzeń

grudzień 2022

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
28 listopada 2022 29 listopada 2022 30 listopada 2022 1 grudnia 2022 2 grudnia 2022 3 grudnia 2022 4 grudnia 2022
5 grudnia 2022(1 event)

Kategoria: General38. Międzynarodowa Konferencji Naukowej „Zachowania przemysłu i usług w warunkach kryzysu gospodarczego"

6 grudnia 2022(1 event)

Kategoria: General38. Międzynarodowa Konferencji Naukowej „Zachowania przemysłu i usług w warunkach kryzysu gospodarczego"

7 grudnia 2022 8 grudnia 2022 9 grudnia 2022 10 grudnia 2022 11 grudnia 2022
12 grudnia 2022 13 grudnia 2022 14 grudnia 2022 15 grudnia 2022 16 grudnia 2022 17 grudnia 2022 18 grudnia 2022
19 grudnia 2022 20 grudnia 2022 21 grudnia 2022 22 grudnia 2022 23 grudnia 2022 24 grudnia 2022 25 grudnia 2022
26 grudnia 2022 27 grudnia 2022 28 grudnia 2022 29 grudnia 2022 30 grudnia 2022 31 grudnia 2022 1 stycznia 2023

Zobacz wszystkie nadchodzące wydarzenia