Przejdź do treści

DOKUMENTY DO POBRANIA

Szanowni Studenci,
Zwracamy Państwu uwagę, że pisma kierowane przez Was do Dyrektora Instytutu Geografii muszą spełniać formalne wymogi dokumentu urzędowego. Należy je zatem odpowiednio napisać wg podanych wzorów.
Proszę liczyć się z odmową przyjęcia pisma nie spełniającego wymogów formalnych.
Przypominamy, że od 1.10.2019 r. wszystkie wnioski o egzamin komisyjny, zaliczenia komisyjne, przedłużenie sesji, wpisy warunkowe, powtarzanie roku, kontynuację lub wznowienie studiów czy spraw związanych z płatnościami adresowane są do Dyrektora Instytutu Geografii i składane w Centrum Obsługi Studenta.
W zakładce dyplomowanie są dostępne wzory pism związanych z pozyskaniem danych do prac dyplomowych.

 

 

Aktualności