Przejdź do treści

DOKTORANCI


Decyzje Prorektora ds. Studenckich dotyczące składania wniosków o stypendia na rok akademicki 2020/2021:

Decyzja Nr RO/D.0201-8/2020 w sprawie: terminu i formy składania wniosków o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i stypendium rektora na rok akademicki 2020/2021 przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,

Decyzja Nr RO/D.0201-9/2020 w sprawie: terminu i formy składania wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2020/2021 przez doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020,

Decyzja Nr RO/D.0201-10/2020 w sprawie: terminu i formy składania wniosków o stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2020/2021 przez doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.


Zasady egzaminowania z języków obcych studentów – doktorantów, którzy rozpoczęli studia
III stopnia na Uniwersytecie Pedagogicznym w 
Krakowie od 1 października 2013/14 r.


Szczegółowe informacje na temat realizowanych kursów i wymagań znajdują się na stronie PROGRAMY I PLANY STUDIÓW – Geografia, III stopnia.


Instytut Geografii zaprasza absolwentów studiów 2. stopnia (magisterskich) na STUDIA 3. STOPNIA (doktoranckie 4-letnie studia stacjonarne) w następujących dyscyplinach:

  • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
  • nauki o Ziemi i środowisku.

Informacji dotyczących studiów 3. stopnia w naszym Instytucie oraz rekrutacji udziela Biuro Szkoły Doktorskiej.

 

Aktualności