Przejdź do treści

STUDIA DOKTORANCKIE

Harmonogram zajęć na rok akademicki 2019/2020

harmonogram st. III stopnia


Zasady egzaminowania z języków obcych studentów – doktorantów, którzy rozpoczęli studia
III stopnia na Uniwersytecie Pedagogicznym w 
Krakowie od 1 października 2013/14 r.


Szczegółowe informacje na temat realizowanych kursów i wymagań znajdują się na stronie PROGRAMY I PLANY STUDIÓW – Geografia, III stopnia.


Instytut Geografii zaprasza absolwentów studiów 2. stopnia (magisterskich) na STUDIA 3. STOPNIA (doktoranckie 4-letnie studia stacjonarne) w następujących dyscyplinach:

  • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
  • nauki o Ziemi i środowisku.

Informacji dotyczących studiów 3. stopnia w naszym Instytucie oraz rekrutacji udziela Biuro Szkoły Doktorskiej.

 

Aktualności