Przejdź do treści

PRAKTYKI ZAWODOWE


Decyzja Prorektora ds. studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w sprawie oświadczenia studenta objętego obowiązkiem odbycia praktyk pedagogicznych i praktyk zawodowych (niepedagogicznych).


 

Turystyka i rekreacjapraktyki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Kierownicy praktyk:

dr Magdalena Kwiek – dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim: 2019/2020
dr Anna Delekta – dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim: 2020/2021
dr Anna Kolasińska – dla studentów studiów stacjonarnych rozpoczynających studia w roku akademickim: 2021/2022
dr Magdalena Kwiek – dla studentów studiów niestacjonarnych rozpoczynających studia w roku akademickim: 2021/2022

 

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH  na kierunku turystyka i rekreacja

Załącznik 1 Skierowanie

załącznik 2 Porozumienie w sprawie organizacji niepedagogicznych praktyk zawodowych

Załącznik 3 Sprawozdanie

Załącznik 4 Zaświadczenie

Załącznik 5 Podanie o zwolnienie z praktyki

Załącznik 6 Oświadczenie studenta

 

Geografia – praktyki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Praktyka pedagogiczna, kierownik praktyk: dr Agnieszka Świętek,

Zarządzenie Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju UP w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji praktyk pedagogicznych

załącznik 6. Ramowy program praktyki pedagogicznej z przyrody w szkole podstawowej

załącznik 7. Ramowy program praktyki pedagogicznej z geografii w szkole podstawowej

załącznik 8. Ramowy program praktyki pedagogicznej z geografii w szkole ponadpodstawowej

załącznik 9. Ramowy program praktyki pedagogicznej z wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

załącznik 10. Ramowy program praktyki pedagogicznej z geografii dla studentów studiów podyplomowych

załącznik 11. Wzór zgody szkoły na przyjęcie studenta na praktykę szkolną

załącznik 12. Wzory harmonogramów praktyk pedagogicznych

 .

Gospodarka przestrzenna praktyki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Kierownik praktyk: dr Łukasz Quirini-Popławski

Regulamin studenckiej praktyki zawodowej na kierunku gospodarka przestrzenna

RODO_oświadczenie

Zał. 1_Porozumienie

Zał. 2_Skierowanie

Zał. 3_Sprawozdanie

Zał. 4_Zaświadczenie

Aktualności