Przejdź do treści

STUDIA STACJONARNE

Inauguracja roku akademickiego na pierwszych rocznikach

Szanowni Państwo, studenci pierwszego roku,

Inauguracja roku akademickiego w Instytucie Geografii na pierwszych rocznikach studiów stacjonarnych odbędzie się 1 października 2020 r. Ze względu na stan epidemii COVID-19 i w trosce o bezpieczeństwo studentów i pracowników, inauguracja ta odbędzie się w kilku turach dla poszczególnych kierunków studiów.

Inauguracja odbędzie się w Instytucie Geografii, (budynek główny UP, ul. Podchorążych 2) sali 532, (V piętro) w grupach do 50 osób – z zachowaniem obowiązujących wymogów bezpieczeństwa GIS. W poszczególnych turach inauguracji wezmą udział tylko studenci I roku, opiekun rocznika i Dyrekcja Instytutu. Poniżej zamieszczamy harmonogram inauguracji roku akademickiego. Szczegółowe informacje dotyczące podziału grup studentów na kierunku „turystyka i rekreacja” oraz „gospodarka przestrzenna” zostaną przekazane studentom przez opiekunów roczników.

 

Inauguracja roku akademickiego w Instytucie Geografii na pierwszych rocznikach studiów;  

Instytut Geografii, 1 października 2020 r., sala 532 

kierunek  stopień  grupa  godzina rozpoczęcia inauguracji  sala  Opiekun rocznika 
Turystyka i rekreacja I A 8:30 532 dr Michał Apollo
Geografia I 9:30 532 dr Bartłomiej Pietras
Turystyka i rekreacja I B 10:30 532 dr Michał Apollo
Gospodarka przestrzenna I A 11:30 532 dr inż. arch. Beata Stelmach-Fita
Turystyka i rekreacja I C 12:30 532 dr Michał Apollo
Gospodarka przestrzenna I B 13:30 532 dr inż. arch. Beata Stelmach-Fita
Geografia II 14:30 532 dr Krzysztof Wiedermann
Turystyka i rekreacja II 15:30 532 dr Paweł Kroh

Aktualności