Przejdź do treści

SZKOŁY

W związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji o przyszłych konferencjach i szkoleniach oraz innych działaniach związanych z nauką i edukacją organizowanych lub współorganizowanych przez Instytut Geografii i inne jednostki Uniwersytetu Pedagogicznego w  Krakowie proszone są o wypełnienie dedykowanego tej kwestii e-formularza zgody.


Współpraca ze szkołami Instytutu Geografii obejmuje szereg aktywności …


Warsztaty tematyczne dla uczniów

to forma współpracy, polegająca na jednorazowym kilkugodzinnym spotkaniu w małych grupach, prowadzonym w salach i laboratoriach Instytutu lub w terenie na obszarze Krakowa i okolic. Miejsce i forma warsztatów uzależnione są od ich tematyki. Uczniowie po odbyciu warsztatów uzyskują stosowny certyfikat.


Zajęcia przygotowujące do matury – maturalne last minute z geografii

to zajęcia przygotowujące uczniów klas maturalnych do egzaminu maturalnego z geografii.
Celem zajęć jest utrwalenie wiadomości i ćwiczenie umiejętności geograficznych przydatnych na egzaminie maturalnym.


Sobota z geografią

to seria czterech spotkań – po dwa spotkania w każdym semestrze – w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć terenowych prowadzonych w Instytucie Geografii przez pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu, dla uczniów szkół średnich. Zajęcia kameralne w salach planowane są w godzinach 10-14, a następnie proponujemy zajęcia terenowe na obszarze Krakowa.


Uniwersytecki Fakultet Geograficzny

to forma współpracy, która obejmuje serię zajęć, które odbywają się jeden raz w miesiącu
(w bieżącym roku w środy rano) w niedużych grupach w salach wykładowych i laboratoriach Instytutu Geografii, prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu w ramach lekcji geografii. Uczniowie po odbyciu serii spotkań uzyskują stosowny certyfikat.


My u Was

to jednorazowe spotkanie, które odbywa się w szkole zainteresowanej taką formą współpracy. Pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Geografii bezpłatnie prowadzą wykład lub warsztaty w uzgodnionym terminie.


Odczyty popularno-naukowe

Od wielu lat Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział w Krakowie, prowadzi w Instytucie  Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w sali 532 otwarte odczyty popularno-naukowe.


Animacja prowadzona przez studentów Instytutu Geografii

to forma współpracy realizowana przez naszych studentów, szczególnie kierunku turystyka i rekreacja, specj. animacja w turystyce i rekreacji, pod opieką pracownika Instytutu. Studenci animują grupy w różnym wieku w czasie spotkań z różnej okazji.


W roku akademickim 2019/2020 współpraca ze szkołami średnimi obejmuje formy omówione powyżej. Współpraca Instytutu Geografii prowadzona jest z nauczycielami i uczniami z wielu szkół z województwa małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego.

Szczegółowe informacje na temat bieżących form współpracy można przeczytać na stronie: https://ig.up.krakow.pl/propozycje-wspolpracy/

Szkoły zainteresowane rozpoczęciem współpracy lub szczegółowymi informacjami proszone są o kontakt z zespołem ds. współpracy z oświatą (geografia.szkola@up.krakow.pl).

Aplikację do udziału w niemalże wszystkich formach współpracy zgłasza szkoła poprzez nauczyciela, który dostarcza także listę uczniów chętnych do udziału w spotkaniach.

Aktualności