Przejdź do treści

Umiędzynarodowienie

Proces kształcenia w Instytucie Geografii obejmuje wśród innych działań także szereg aktywności związanych z procesem umiędzynarodowienia.

W skład zespołu ds. umiędzynarodowienia w latach 2020/2021-2023/2024 wchodzą:

 • z ramienia Rady JK na kierunku geografia:
  Prof. UP dr hab. Joanna Zawiejska
  Prof. UP dr hab. Agnieszka Kwiatek-Sołtys
  Dr Tomasz Padło

 

 • z ramienia Rady JK na kierunku gospodarka przestrzenna:
  Dr inż. arch. Dorota Wantuch-Matla

 

 • z ramienia Rady JK na kierunku turystyka i rekreacja:
  Dr Anna Chrobak
  Dr Piotr Raźniak
  Dr Matylda Siwek

 

Na początku każdego roku akademickiego przygotowywany jest harmonogram działań planowanych w danym roku.

 

Proces umiędzynarodowienia związany jest ściśle z wymianą pracowników i studentów w ramach programu Erasmus +.

W Instytucie Geografii koordynatorami programu w ramach wymiany studentów są:

 • dla studentów wyjeżdżających – prof. UP dr hab. Danuta Piróg,
 • dla studentów przyjeżdżających – prof. UP dr hab. Joanna Zawiejska.

Aktualności