Przejdź do treści

Współpraca z absolwentami

W procesie  systematycznego podnoszenia jakości kształcenia ważną rolę pełnią opinie absolwentów.

W każdym roku w badaniu ankietowym absolwentów kierunków prowadzonych przez Instytutu Geografii uzyskuje się bieżącą informację na temat procesu kształcenia.

Za współpracę z absolwentami na poziomie Instytutu odpowiada zespół ds. współpracy z absolwentami, który w miarę potrzeb przygotowuje i uaktualnia zindywidualizowane dla kierunków ankiety badań absolwentów oraz opracowuje ich wyniki, a także prezentuje wyniki ankiet prowadzonych na poziomie Uczelni i  Instytutu.

W skład zespołu ds. współpracy z absolwentami Instytutu Geografii w latach 2020/2021-2023/2024 wchodzą:

 • z ramienia Rady JK na kierunku geografia:
  Prof. UP dr hab. Danuta Piróg
  Dr Joanna Korzeniowska
  Dr Krzysztof Wiedermann
  Dr Anna Winiarczyk-Raźniak

 

 • z ramienia Rady JK na kierunku gospodarka przestrzenna:
  Dr Sławomir Dorocki
  Dr Mirosław Wójtowicz

 

 • z ramienia Rady JK na kierunku turystyka i rekreacja:
  Dr Piotr Dolnicki
  Dr Matylda Siwek

 

Aktualności