Przejdź do treści

WSPÓŁPRACA Z INTERESARIUSZAMI – uczelnie

W związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji o przyszłych konferencjach i szkoleniach oraz innych działaniach związanych z nauką i edukacją organizowanych lub współorganizowanych przez Instytut Geografii i inne jednostki Uniwersytetu Pedagogicznego w  Krakowie proszone są o wypełnienie dedykowanego tej kwestii e-formularza zgody.


  • Współpraca z Politechniką Rzeszowską

W roku akademickim 2017/2018 Instytut Geografii podjął współpracę z Politechnika Rzeszowską.

W ramach współpracy dr inż. arch. Dorota Wantuch-Matla z Instytutu Geografii oraz Anna Martyka z Politechniki Rzeszowskiej zorganizowały warsztaty urbanistyczne.

W dniach 24–27 września br. w Rzeszowie i 1–4 października w Krakowie odbyły się międzyuczelniane warsztaty urbanistyczne, w których wzięli udział studenci architektury z Politechniki Rzeszowskiej oraz gospodarki przestrzennej z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Rozpoczęły one naukowo-dydaktyczną współpracę między Zakładem Projektowania Architektonicznego i Grafiki Inżynierskiej Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej oraz Zakładem Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

W czasie warsztatów, zarówno w części krakowskiej, jak i rzeszowskiej odbyło się wiele spotkań ze specjalistami – architektami, urzędnikami i ekspertami. W Rzeszowie studenci wysłuchali wykładów architektów Magdaleny Szpytmy i dr Cezarego Szpytmy z grupy projektowej BeTa architekci, reprezentujących równocześnie rzeszowski odział SARP. Historyk sztuki dr Michał Rut z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie na spotkaniu ze studentami omówił natomiast zagadnienia rewitalizacji przestrzeni miejskich zlokalizowanych bezpośrednio nad rzekami, co było nawiązaniem do jednego z zadań projektowych. Uczestnicy warsztatów na zaproszenie rzeszowskiej miejskiej konserwator zabytków Edyty Dawidziak pojawili się na spotkaniu w ratuszu, gdzie Pani konserwator przedstawiła działalność swojego departamentu.
W części krakowskiej odbyły się prelekcje i spotkania m.in.: z architektami Agatą Woźniczką (BudCud, Kraków), Małgorzatą Kuciewicz i Simonem de Iacobis (CENTRALA, Warszawa), zastępcą dyrektora ds. zieleni krakowskiego Zarządu Zieleni Miejskiej Łukaszem Pawlikiem oraz dr Elizą Szczerek z Instytutu Projektowania Urbanistycznego Politechniki Krakowskiej. Warsztaty wsparła także merytorycznie dr Beata Stelmach-Fita z ZPiGP IG UP.

Efekty prac studenckich w postaci posterów, można oglądać do końca roku  na IV piętrze, w Instytucie Geografii UP oraz na równolegle trwającej ekspozycji na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej.

20180924_154601 20180925_130932 20180925_164925 20180927_152053 20181002_095136 20181002_161030

P_20181002_172825 P_20181004_125529

P_20181003_150014wystawa na UP KRK2

Aktualności