Przejdź do treści

WSPÓŁPRACA Z INTERESARIUSZAMI

Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi Instytutu Geografii odbywa się w różnych formach i obejmuje szereg działań.

Instytut współpracuje przede wszystkim ze szkołami, instytucjami i firmami oraz innymi uczelniami.

O szczegółach współpracy można przeczytać w poszczególnych zakładkach.

Przykładem zintegrowanej współpracy z interesariuszami jest realizacja wspólnych projektów.Szlak Ucieczki Rtm. W. Pileckiego z Obozu w Auschwitz do Nowego Wiśnicza

to projekt, którego celem jest rozwijanie efektywnej współpracy, która przyczyni się do upamiętnienia postaci Rotmistrza Witolda Pileckiego, jego działań na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości oraz edukacji o historii Polski.

19 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie organizacyjne, w którym udział wzięli Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Mariusz Wołos, Dyrektor Instytutu Geografii dr Tomasz Rachwał, Zastępca Dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki dr Dorota Drzewiecka, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Małopolskiej Organizacji Turystycznej oraz zaproszeni wójtowie i przedstawiciele poszczególnych gmin, przez które planowane jest przeprowadzenie szlaku.

Podczas spotkania zaprezentowano niezwykłą postać Rtm. W. Pileckiego, planowany przebieg szlaku, a także związek poszczególnych gmin na szlaku z postacią Rotmistrza i ich atrakcje turystyczne. Ponadto przedstawiono przykładowe materiały dydaktyczne powstające na potrzeby projektu, harmonogram prac i odbyła się dyskusja nt. możliwości gmin w zakresie włączenia się w prace nad tworzeniem szlaku.

Inicjatorami projektu są Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (w tym Studenckie Koło Naukowe Geografów, a także Studenckie Koło Naukowe Historyków i Archiwistów UP Kraków).

Spotkanie poprowadzili prof. dr hab. Hubert Chudzio, dr Wioletta Kilar oraz mec. Anna Rajca.

Otwarcie szlaku planowane jest na 13-go maja 2021 r. w dniu rocznicy 120-tych urodzin Rtm. Witolda Pileckiego. 

Instytucje i osoby chętne do współpracy w niniejszym projekcie prosimy o kontakt pod adresem: szlakpileckiego@gmail.com

fot. Patrycja NowakAktualności