Przejdź do treści

Współpraca ze studentami

W procesie kształcenia istotnym zadaniem jest współpraca ze studentami.

Za stałą współpracę ze studentami odpowiadają opiekunowie roczników oraz każdy z prowadzących kursy.

 

Ponadto w Instytucie Geografii przynajmniej raz w cyklu kształcenia z każdym z roczników spotyka się członek zespołu ds. współpracy ze studentami, który podejmuje badania i dyskusję na temat kształcenia na kierunku – zarówno pozytywnych jak i negatywnych zjawisk obserwowanych podczas procesu kształcenia, propozycji zmian, a także przedstawia wprowadzone w życie zmiany zaproponowane przez studentów i jeśli nie wszystkie udało się wprowadzić, to również wskazuje tego przyczyny.

Studenci na bieżąco mogą anonimowo zgłaszać zarówno pozytywne praktyki stosowane w procesie kształcenia, jak i niepokojące sytuacje na adres mailowy:

 

W skład zespołu ds. współpracy ze studentami w latach 2020/2021-2023/2024 wchodzą:

  • Dr Rafał Kroczak
  • Dr Tomasz Padło
  • Dr Bartłomiej Pietras
  • Dr Karolina Smętkiewicz
  • Dr Paweł Struś
  • Dr Witold Warcholik

 

Na początku każdego roku akademickiego przygotowywany jest harmonogram prac planowanych w danym roku.

Aktualności