Przejdź do treści

Zarządzenia wewnętrzne UP

 

Zgłaszanie publikacji pracowników i doktorantów do Biblioteki Głównej

Prorektor ds. Nauki zobowiązuje pracowników i doktorantów UP do bieżącego i systematycznego dostarczania własnych publikacji do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej celem ich rejestracji w bazie danych „Bibliografia Publikacji Pracowników i Doktorantów UP im. KEN w Krakowie” (tekst decyzji Prorektora)

Tutaj znajdziesz formularze zgłoszeniowe. 

Pismo P. Dziekana w sprawie komercjalizacji niektórych usług dydaktycznych i naukowych prowadzonych przez Uczelnię – do pobrania tutaj 

JM Rektor powołał 21 grudnia 2016 r. Zespół d/s opracowania systemu motywacyjnego – zob. Skład zespołu 

JM Prorektor ds. Rozwoju przedstawił zasady drukowania prac monograficznych i innych poza Wydawnictwem UP – zob. stosowne zarządzenie z załącznikiem.

 

Aktualności