Wybory do Rady Dyscypliny spośród doktorów reprezentujących dyscyplinę Geografia społeczno-ekonomiczna

Instytutowa Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 18.06.2019 r.  o godz. 10:30 w sali 532 odbędzie się zebranie wyborcze do Rady Dyscypliny z pośród wszystkich doktorów reprezentujących dyscyplinę Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (GSEiGP) w Instytucie Geografii.

Po wyborze przedstawicieli doktorów, w tym samym dniu o godz. 11.30 w sali 532, będzie zebranie wszystkich członków nowej Rady Dyscypliny GSEiGP (tj. doktorów habilitowanych i wybranych doktorów) na posiedzenie członków Rady celem zdecydowania w formie głosowania o rekomendowaniu JM Rektorowi przewodniczącego Rady Dyscypliny.

W zebraniu wyborczym mogą uczestniczyć doktorzy, który reprezentują dyscyplinę GSEiGP w co najmniej 75% (wg złożonych deklaracji) oraz ci doktorzy, którzy zadeklarowali udział w tej dyscyplinie w 50%, pod warunkiem wskazania jej jako wybranej („pierwszej”) dyscypliny w odpowiedniej deklaracji. Bierne prawo wyborcze mają jednak tylko osoby deklarujące min. 75% w danej dyscyplinie. Musimy wybrać do Rady 8 doktorów, którzy łącznie z 10. pracownikami samodzielnymi reprezentującymi tę dyscyplinę będą tworzyć 18-osobą Radę Dyscypliny GSEiGP.

Obecność Państwa jest wymagana ze względu na ważność wyborów.

Aktualności