Przejdź do treści

KARTY KURSÓW – semestr letni 2020/2021

TURYSTYKA I REKREACJA I stopnia (3-letnie studia licencjackie), semestr letni

Geografia turystyczna
Globalne systemy rezerwacyjne w turystyce
Historia architektury i sztuki
Hotelarstwo I
Kamień w architekturze i sztuce
Narzędzia informatyczne w turystyce
Obóz turystyki aktywnej
Pedagogika czasu wolnego
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Przyrodnicze podstawy turystyki
Regionalne ćwiczenia terenowe z krajoznawstwa
Regionalne ćwiczenia terenowe zagraniczne
Seminarium dyplomowe 1 – dr hab. Agnieszka Kwiatek-Sołtys, prof. UP
Seminarium dyplomowe 1 – dr hab. Danuta Piróg, prof. UP
Seminarium dyplomowe 1 – dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP
Seminarium dyplomowe 1 – dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP
Seminarium dyplomowe 3 – dr hab. Agnieszka Kwiatek-Sołtys, prof. UP
Seminarium dyplomowe 3 – dr hab. Danuta Piróg, prof. UP
Seminarium dyplomowe 3 – dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP
Seminarium dyplomowe 3 – dr hab. Peter Cuka, prof. UP
Seminarium dyplomowe 3 – dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP
Socjologiczne podstawy turystyki
Społeczno-ekonomiczne podstawy turystyki
Turystyka i wypoczynek dzieci i młodzieży
Turystyka na obszarach miejskich i wiejskich
Turystyka religijna
Warsztaty z turyzmu
Wprowadzenie na rynek pracy
Żywienie człowieka

SPECJALIZACJA TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA
Miasta turystyczne świata
Turystyka w Ameryce Łacińskiej
Turystyka w Basenie Morza Śródziemnego
Turystyka w Chinach i Azji wschodniej

SPECJALIZACJA ANIMACJA W TURYSTYCE I REKREACJI


SPECJALIZACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W TURYSTYCE
Metody statystyczne w turystyce
Projekty UE w turystyce
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym

SPECJALIZACJA PILOTAŻ I PRZEWODNICTWO TURYSTYCZNE PO POLSCE
Geografia fizyczna Polski
Metodyka pilotażu i przewodnictwa
Ochrona przyrody i interpretacja dziedzictwa kulturowego
Problemy społeczne i ekonomiczne Polski i UE
Turystyka górska w Polsce

Studia NIESTACJONARNESPECJALIZACJA ANIMACJA W TURYSTYCE I REKREACJI


SPECJALIZACJA TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA


Aktualności