Przejdź do treści

KARTY KURSÓW – semestr letni 2021/2022

GEOGRAFIA I stopnia (3-letnie studia licencjackie) STUDIA STACJONARNE, semestr letni
Ćwiczenia terenowe z geografii fizycznej
Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej
Ćwiczenia terenowe z geologii
Ćwiczenia terenowe z topografii
Geografia ekonomiczna II
Geografia osadnictwa
Geografia polityczna
Geografia pracy
Geograficzne systemy informacyjne I
Geoinformatyka w zarządzaniu i administracji
Geologia gospodarcza, dr Agnieszka Ciurej
Geologia gospodarcza, dr hab. Anna Wolska, prof. UP
Geomorfologia
Gleboznawstwo i geografia gleb
Hydrologia i oceanografia
Krajoznawstwo
Meteorologia i klimatologia
Planowanie przestrzenne
Pracownia dyplomowa, dr hab. Danuta Piróg, prof. UP
Pracownia dyplomowa, dr hab. inż. Wanda Wilczyńska-Michalik, prof. UP
Regionalne ćwiczenia terenowe – Karpaty
Regionalne ćwiczenia terenowe – Pojezierza i Pobrzeża Bałtyku
Regionalne ćwiczenia terenowe – Wyżyna Śląsko-Krakowska i Małopolska
Seminarium dyplomowe 1,2,3, dr hab. Danuta Piróg, prof. UP
Seminarium dyplomowe 3, dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP
Seminarium dyplomowe, dr hab. Agnieszka Kwiatek-Sołtys, prof. UP
Seminarium dyplomowe, dr hab. Anna Wolska, prof. UP
Seminarium dyplomowe, dr hab. inż. Wilczyńska-Michalik, prof. UP
Warsztaty metodologiczne
Wstęp do geografii społeczno-ekonomicznej

SPECJALIZACJA GEOGRAFIA Z PRZYRODĄ (nauczycielska)
Zajęcia terenowe w edukacji przyrodniczej i geograficznej
Dydaktyka przyrody
Indywidualizacja i personalizacja pracy na lekcjach przyrody i geografii
System kształcenia geografii oraz przyrody w Polsce i w Europie
Podstawy psychologii klinicznej dla nauczycieli

SPECJALIZACJA GEOMONITORING
Oprogramowanie GIS w modelowaniu hydrologicznym
Teledetekcja satelitarna

SPECJALIZACJA GEOINFORMACJA
Elementy grafiki komputerowej
GIS w planowaniu przestrzennym
Grafika komputerowa
Oprogramowanie GIS

GEOGRAFIA II stopnia (2-letnie studia magisterskie) STUDIA STACJONARNE, semestr letni
Antropocen – problemy przyrodnicze i społeczne
Dziedzictwo przyrodnicze
Geografia kultur
Geografia regionalna Europy
Geografia regionalna krajów pozaeuropejskich
Geomorfologia regionalna
Globalne i europejskie procesy integracji i dezintegracji
Gospodarka wodna
Regionalne ćwiczenia terenowe – Sudety, Przedgórza Sudeckie, Wyżyna i Nizina Śląska
Seminarium magisterskie 1 dr hab. Sławomir Kurek, prof UP
Seminarium magisterskie 1,2,3 dr hab. Danuta Piróg, prof. UP
Seminarium magisterskie 3 dr hab. Sławomir Kurek, prof UP
Seminarium magisterskie dr hab. Agnieszka Kwiatek-Sołtys, prof. UP
Seminarium magisterskie dr hab. inż. Wanda Wilczyńska-Michalik, prof. UP

SPECJALNOŚĆ GEOGRAFIA NAUCZYCIELSKA
Podstawy psychologii klinicznej dla nauczycieli
Problemy edukacji wielokulturowej
Relacje człowiek – środowisko geograficzne
Tutoring w edukacji geograficznej
Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczym

SPECJALNOŚĆ GEOGRAFIA Z WIEDZĄ O SPOŁECZEŃSTWIE (nauczycielska)
Koncepcje i praktyki wychowania dla szkoły ponadpodstawowej
Problemy gospodarcze współczesnego świata w kształceniu geograficznym

SPECJALNOŚĆ GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA i GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej
Geografia wybranych krajów europejskich
Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej
Projektowanie i prowadzenie własnego biznesu
Przemiany społeczne i gospodarcze w układzie globalnym

SPECJALNOŚĆ NAUKI O ZIEMII I ŚRODOWISKU (nauczycielska)
Geologia regionalna Polski
Meteorologia synoptyczna
Metody badań w geografii fizycznej

TURYSTYKA I REKREACJA I stopnia (3-letnie studia licencjackie), semestr letni
Geografia turystyczna
Globalne systemy rezerwacyjne w turystyce
Historia architektury i sztuki
Hotelarstwo I
Kamień w architekturze i sztuce
Miasta turystyczne świata
Narzędzia informatyczne w turystyce
Obóz turystyki aktywnej
Pedagogika czasu wolnego
Pierwsza pomoac przedmedyczna
Pracownia dyplomowa, dr Agnieszka Świętek
Przyrodnicze podstawy turystyki
Regionalne ćwiczenia terenowe z krajoznawstwa
Regionalne ćwiczenia terenowe zagraniczne
Rekreacyjne formy animacji czasu wolnego
Seminarium dyplomowe 1, dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP
Seminarium dyplomowe 3, dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP
Seminarium dyplomowe 1, dr Mirosław Wójtowicz
Seminarium dyplomowe 1, dr Robert Faracik
Seminarium dyplomowe 3, dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP
Społeczno – ekonomiczne podstawy turystyki
Turystyka i wypoczynek dzieci i młodzieży
Turystyka na obszarach miejskich i wiejskich
Turystyka religijna
Warsztaty z turyzmu
Żywienie człowieka

SPECJALIZACJA TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA
Turystyka w Ameryce Łacińskiej
Turystyka w Basenie Morza Śródziemnego
Turystyka w Chinach i Azji Wschodniej

SPECJALIZACJA ANIMACJA W TURYSTYCE I REKREACJI
Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych – warsztaty

SPECJALIZACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W TURYSTYCE
Projekty UE w turystyce

SPECJALIZACJA PILOTAŻ I PRZEWODNICTWO TURYSTYCZNE PO POLSCE
Metodyka pilotażu i przewodnictwa

Studia NIESTACJONARNE

Regionalne ćwiczenia terenowe z krajoznawstwa
Geografia turystyczna
Globalne systemy rezerwacyjne w turystyce
Historia architektury i sztuki
Hotelarstwo I
Interpretacja dziedzictwa kulturowego
Kamień w architekturze i sztuce
Pedagogika czasu wolnego
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Przyrodnicze podstawy turystyki
Regionalne ćwiczenia terenowe z krajoznawstwa
Regionalne ćwiczenia terenowe zagraniczne
Seminarium dyplomowe 1, dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP
Seminarium dyplomowe 3, dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP
Społeczno – ekonomiczne podstawy turystyki
Turystyka i wypoczynek dzieci i młodzieży
Turystyka na obszarach miejskich i wiejskich
Turystyka religijna
Warsztaty z turyzmu
Żywienie człowieka

SPECJALIZACJA PILOTAŻ I PRZEWODNICTWO TURYSTYCZNE PO POLSCE
Metodyka pilotażu i przewodnictwa
Turystyka górska w Polsce

SPECJALIZACJA TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA
Turystyka w Basenie Morza Śródziemnego
Turystyka w Chinach i Azji Wschodniej
Miasta turystyczne świata

Aktualności