Przejdź do treści

Posiedzenie Naukowe Instytutu Geografii

Posiedzenie Naukowe Instytutu Geografii

9 listopada  2021 r., godz. 10.15, 

 

 

Serdecznie zapraszamy na wtorkowe zebranie naukowe Instytutu Geografii,
na którym dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP
(Katedra Geoekologii i Geoinformacji)
wygłosi referat pt.:

Czynniki geomorfologiczne determinujące osadnictwo pradziejowe na przykładzie wczesnoneolitycznego stanowiska w Rakuszecznym Jarze nad Donem (Rosja).

W związku ryzykiem zarażenia na covid19, zebranie odbędzie się w formie zdalnej. Dajemy w ten sposób możliwość, by każdy z pracowników i gości zewnętrznych mógł wziąć udział.

Zapraszamy w najbliższy wtorek 9.11 br. o godz. 10.15 na zabranie, do którego link znajduje się tutaj: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af2eba964d4814bfaaf679f7898356ac3%40thread.tacv2/1636326549909?context=%7b%22Tid%22%3a%22560f4a6a-182f-453e-a28b-22e160aaab93%22%2c%22Oid%22%3a%22804eca9b-27da-4330-89e3-f2ba52079961%22%7d

Aktualności