Przejdź do treści

Konferencja upowszechniająca wiedzę tematyczną i dobre przykłady inicjatyw rozwojowych na obszarach górskich i podgórskich

Konferencja upowszechniająca wiedzę tematyczną i dobre przykłady inicjatyw rozwojowych na obszarach górskich i podgórskich

W dniu 15.12.2021 roku odbyła się Konferencja upowszechniająca wiedzę tematyczną i dobre przykłady inicjatyw rozwojowych na obszarach górskich i podgórskich Rozwój górskich i podgórskich terenów wiejskich w oparciu o potencjał obszaru i produkty markowe zorganizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie oraz Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Konferencja składała się z trzech sesji tematycznych oddzielonych krótkimi przerwami. Konferencja rozpoczęła się od oficjalnego przywitania uczestników przez przedstawicieli organizatorów Panią Dyrektor Jolantę Brudnik z CDR w Brwinowie Oddział w Krakowie oraz Panią Dyrektor Wiolettę Kilar z IG UP Kraków. Konferencja miała charakter zdalny, miejscem prowadzenia transmisji z obrad była aula Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Łącznie w wydarzeniu uczestniczyło ponad stu uczestników. Uczestnicy Konferencji otrzymali w ramach materiałów konferencyjnych pliki ze wszystkim prezentacjami zaprezentowanymi podczas obrad, a także raport „Rozwój górskich i podgórskich terenów wiejskich w oparciu o potencjał obszaru i produkty markowe – analiza dobrych przykładów przedsiębiorczości” przygotowany przez zespół autorski z IG UP Kraków.

Pierwsza sesja zatytułowana była Nowe koncepcje rozwoju obszarów górskich i podgórskich. W jej ramach swoje referaty przedstawili prof. dr hab. Sławomir Kalinowski (IRWIR PAN), Olga Gałek (Fundacja MiLA) oraz Dorota Goetz (LGD Partnerstwo Ducha Gór). W ramach sesji zaprezentowane zostały zagadnienia związane z możliwością implementacji koncepcji smart villages do rozwoju wiejskich obszarów górskich i podgórskich oraz zastosowaniem koncepcji marki lokalnej jako integratora i stymulanty tego rozwoju. Na zakończenie sesji odbyła się dyskusja moderowana przez prof. dr hab. Jadwigę Berbekę (UEK Kraków).

Druga sesja nosiła tytuł Funkcjonowanie działalności rolniczej i pozarolniczej na obszarach górskich i podgórskich. W jej trakcie wygłoszone zostały także trzy wystąpienia. Ich autorami byli: dr Mariusz Cembruch-Nowakowski (UP Kraków), Bogdan Pomianek (MRiRW) oraz dr Robert Faracik (UP Kraków). Zaprezentowane zostały podstawowe fakty statystyczne dotyczące obecnej sytuacji społeczno-ekonomicznej wiejskich terenów górskich i podgórskich, kwestie związane z polityką wsparcia tych regionów prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz szczególna rola walorów naturalnych i kulturowych w rozwoju omawianych regionów. Dyskusja kończąca sesję prowadzona była przez prof. dr hab. Aleksandra Panasiuka (UJ Kraków).

Ostatnia sesja była zatytułowana Działania przedsiębiorcze i rozwojowe na obszarach górskich i podgórskich. W jej trakcie zostały przedstawione referaty dr Małgorzaty Zdon-Korzeniowskiej (UP Kraków), dr Sławomira Dorockiego (UP Kraków) i prof. dr hab. Michała Żemłę (UP Kraków). Wystąpienia były skoncentrowane na opisie teoretycznym działań przedsiębiorczych w kontekście obszarów górskich, a także na wskazaniu przykładów dobrych praktyk. Zaprezentowane zostały m.in. koncepcje biegunów wzrostu i produktów sieciowych.

Omawiając problematykę rozwoju obszarów górskich w sposób naturalny wiele uwagi poświęcono kwestiom turystyki, a zwłaszcza turystyki zimowej. Na zakończenie sesji odbyła się dyskusja prowadzona przez prof. dr hab. Tomasza Rachwała (UP Kraków).\

 

do pobrania publikacja konferencyjna:

„Rozwój górskich i podgórskich terenów wiejskich w oparciu o potencjał obszaru i produkty markowe – analiza dobrych przykładów przedsiębiorczości”

 

Aktualności