Przejdź do treści

CZASOPISMA

Czasopisma i serie wydawnicze

redagowane i wydawane przez Instytut Geografii UP

 

 

Najnowszy Impact Factor (IF-2016) czasopism naukowych z bazy Web of Sci. (na jego podstawie powstaje punktacja czasopism tworzona przez MNiSW):

– IF czasopism z grupy GEOSCIENCE

– IF czasopism z grupy ENVIRONMENTAL SCIENCE

– IF czasopism z grupy AGRICULTURE AND FORESTY

– IF czasopism z grupy SOCIAL SCIENCE

IF czasopism z grupy MANAGEMENT SCIENCE

 

Wykaz czasopism naukowych z liczbą punktów MNiSW za lata 2013, 2014, 2015 i 2016 oraz liczbą punktów za publikacje uwzględniane do ewaluacji jednostek za lata 2013-16 (wartość maksymalna – pogrubiona czcionka w tabeli)

– Lista A-2013-16 – czasopisma z bazy Journal Citation Reports posiadające współczynnik wpływu (IF)

– Lista B-2013-16 – czasopisma nieposiadające współczynnika wpływu (IF)

– Lista C-2013-16 – czasopisma z bazy European Reference Index for the Humanities (ERIH)

 

WYSZUKIWARKI CZASOPISM NAUKOWYCH:

– Wyszukiwarka czasopism punktowanych

– ARIANTA

– Index Copernicus

 

 

Aktualności