Przejdź do treści

PROGRAMY I PLANY STUDIÓW 2018/2019 – Geografia, II stopnia

 

Kierunek studia stacjonarne* studia niestacjonarne
program plan program plan
Geografia, II stopnia (dla całego kierunku) calendar113 file233 calendar113 file233

 

Specjalności na kierunku Geografia, II stopnia studia stacjonarne studia niestacjonarne
program plan program plan
Geografia z podstawami przedsiębiorczości (dla kontynuujących  kształcenie nauczycielskie) calendar113 file233 calendar113 file233
Geografia z wiedzą o społeczeństwie (dla kontynuujących  kształcenie nauczycielskie)* calendar113 file233 calendar113 file233
Geografia fizyczna calendar113 file233 calendar113 file233
Geografia regionalna Ameryki Łacińskiej calendar113 file233 calendar113 file233
Przedsiębiorczość i gospodarka przestrzenna calendar113 file233 calendar113 file233
Turystyka calendar113 file233 calendar113 file233
Geoturystyka calendar113 file233 calendar113 file233
Geomonitoring* calendar113 file233 calendar113 file233
Zarządzanie środowiskiem geograficznym* calendar113 file233 calendar113 file233

* – specjalności realizowane w roku akademickim 2018/2019

Aktualności