Przejdź do treści

PROGRAMY I PLANY STUDIÓW 2020/2021 – Gospodarka Przestrzenna, I stopnia

 

Kierunek studia stacjonarne studia niestacjonarne
program plan program plan
Gospodarka przestrzenna, I stopnia (dla całego kierunku) calendar113 file233 calendar113 file233

 

Specjalności na kierunku Gospodarka przestrzenna, I stopnia studia stacjonarne studia niestacjonarne
program plan program plan
Geoinformacja calendar113 file233 calendar113 file233
Gospodarka odnawialnymi źródłami energii calendar113 file233 calendar113 file233
Gospodarka przestrzenna obszarów miejskich calendar113 file233 calendar113 file233
Przedsiębiorczość w gospodarce przestrzennej calendar113 file233 calendar113 file233
 Rozwój lokalny i regionalny calendar113 file233 calendar113 file233
 Zarządzanie środowiskiem geograficznym calendar113 file233 calendar113 file233

 

Aktualności