Przejdź do treści

REKRUTACJA – GOSPODARKA PRZESTRZENNA

 

STUDIA II STOPNIA (magisterskie)

1,5-roczne stacjonarne 

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA

 

terminy:

  • rejestracja elektroniczna: do 26 lutego 2020 r.
  • Egzamin pisemny (test) – 27 lutego 2020 o godz. 12.00, sala 441 (IV piętro, ul. Podchorążych 2) – dla absolwentów studiów wyższych (inżynierskich) innych kierunków
  • Data ogłoszenia listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia: 27 lutego 2020 r.
  • wpisy na studia: 28 lutego 2020 r. (piątek), godz. 9:00-16:00, Instytut Geografii, ul. Podchorążych 2, Kraków, pok. 423, IV piętro. 

.

Studia dla absolwentów studiów 1. stopnia (z dyplomem licencjata lub inżyniera) wszystkich kierunków. 

Kryterium przyjęć: 

Konkurs dyplomów studiów wyższych (inżyniera) – dla absolwentów kierunków „gospodarka przestrzenna”.
Egzamin pisemny (test) – dla absolwentów studiów wyższych (inżynierskich) innych kierunków.

Szczegółowe informacje na temat wykładanych przedmiotów, umiejętności i zdobywanych kwalifikacji zobacz w na stronie PROGRAMY I PLANY STUDIÓW – gospodarka przestrzenna II stopnia.

Szczegółowe kryterium przyjęć oraz harmonogram rekrutacji poniżej:

W związku z rekrutacją na kierunki studiów II stopnia prowadzone w Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, uprzejmie przypominamy, iż należy wgrać do systemu rekrutacyjnego skan dyplomu studiów I stopnia.
W przeciwnym razie kandydatura nie będzie mogła być brana pod uwagę na dalszych etapach rekrutacji. 

Jednocześnie informujemy, że w sytuacji ukończenia studiów I stopnia, ale nieotrzymania dyplomu, jest możliwość wgrania w systemie zaświadczenia o ukończeniu studiów I stopnia, które zawierać będzie informację o ocenie końcowej ze studiów (takiej jak na dyplomie) oraz doniesienia dyplomu w terminie późniejszym. 

Kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej:

– dr Karol Witkowski: karol.witkowski@up.krakow.plGOSPODARKA PRZESTRZENNA

STUDIA I STOPNIA (inżynierskie)

3,5-letnie stacjonarne i niestacjonarne 

(prezentacja kierunku)

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 

Kryterium przyjęć: średnia wyników z egzaminu maturalnego.

Szczegółowe informacje na temat wykładanych przedmiotów, umiejętności i zdobywanych kwalifikacji zobacz w na stronie PROGRAMY I PLANY STUDIÓW – Gospodarka przestrzenna, I stopnia.

Szczegółowe kryterium przyjęć oraz harmonogram rekrutacji poniżej:

.

Kontakt z sekretarzami komisji rekrutacyjnych:

– dr Piotr Raźniak: piotr.razniak@up.krakow.pl (studia stacjonarne);

– mgr Agnieszka Gil: agnieszka.gil@up.krakow.pl (studia niestacjonarne).

SPECJALNOŚCI

Na studiach 1. stopnia (inżynierskich) istnieje możliwość wyboru jednej ze specjalności. Moduły specjalnościowe zintegrowane są z programem studiów od drugiego roku. Studenci studiów 1. stopnia wyboru specjalności dokonują podczas pierwszego roku. Warunkiem uruchomienia specjalności jest liczebność grupy – co najmniej 15 osób.

 

..

 

Aktualności