Przejdź do menu Przejdź do treści

Katedra Geologii

inne katedry

Kierownik

 

Pracownicy naukowi

 

Specjalista inżynieryjno-techniczny

 

Badania naukowe

Aktualnie prowadzone badania naukowe pracowników Katedry Geologii skupiają się wokół poniższych zagadnień.

 • Badania paleontologiczne oparte na analizach zespołów otwornic (K. Bąk), promienic (S. Kowalik), wapiennych dinocyst i nanoplanktonu wapiennego (A. Ciurej), palinofacji i dinocyst (P. Dulemba), igieł gąbek i mikrofacji (Z. Górny) dotyczą interpretacji cech paleośrodowisk morskich i zagadnień stratygraficznych, głównie jury, kredy i paleogenu.
 • Badania petrograficzno-geochemiczne dotyczą interpretacji genezy skał magmowych i metamorficznych w wybranych obszarach (A. Wolska) oraz pochodzenia składników mineralnych w skałach osadowych (A. Wolska i K. Bąk).
 • Interdyscyplinarne badania współczesnych i starszych osadów zwietrzelinowych oraz zmian rzeźby wysokogórskiej (K. Bąk i A. Wolska).
 • Interdyscyplinarne badania przestrzennego zróżnicowania przyrodniczych i społeczno-kulturowych uwarunkowań geoturystyki, które skupiają się na obszarze Podtatrza (A. Chrobak, J. Wójcik).

 

Aktualnie realizowane granty 

 • Krzysztof Bąk – Grant Narodowego Centrum Nauki – OPUS: Zapis i przyczyny zmian w zespołach otwornic bentosowych z głębokowodnych środowisk Zachodniej Tetydy w okresach globalnych zdarzeń oceanicznych późnego albu i środkowego cenomanu (środkowa kreda); projekt badawczy nr 2016/23/B/ST10/01731.

 

Tematyka prac dyplomowych, magisterskich i inżynierskich (przykładowo)

 • dokumentacja cennych obiektów przyrody nieożywionej
 • badania paleontologiczne wybranych serii skalnych   
 • efekty kształcenia w zakresie geologii i geografii fizycznej 
 • rewitalizacja obszarów pogórniczych
 • przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej 

 

Zajęcia dydaktyczne (kursy) (na kierunkach: geografia, turystyka i rekreacja, gospodarka przestrzenna)

 •  geologia
 •  geologia regionalna Polski i świata
 •  geologia gospodarcza
 •  geografia fizyczna (regionalna) Polski
 •  specjalistyczne badania w monitorowaniu środowiska przyrodniczego
 •  metody badań w geografii fizycznej; część geologiczna
 •  wody podziemne i ich monitoring
 •  geologia stosowana
 •  podstawy geoturystyki
 •  kartowanie geologiczne jako element monitorowania środowiska
 •  kamień w architekturze i sztuce
 •  kolekcjonerstwo minerałów i skał
 •  metody badań geologicznych
 •  kartografia turystyczna
 •  podstawy kartografii i topografii w monitorowaniu środowiska
 •  środowisko geograficzne Polski
 •  regiony turystyczne Polski
 •  seminaria dyplomowe, inżynierskie, magisterskie i doktoranckie
 •  pracownia turyzmu
 •  pierwsza pomoc przedmedyczna
 •  zintegrowane ćwiczenia z geografii fizycznej; część geologiczna
 •  ćwiczenia terenowe z geologii (w okolicach Krakowa, Bieszczadach, Pieninach, Tatrach i na  Podhalu),
 •  ćwiczenia regionalne na Wyżynie Małopolskiej i Śląskiej, Sudetach i na Wybrzeżu.

inne katedry

Aktualności

Kalendarz wydarzeń

wrzesień 2023

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
28 sierpnia 2023 29 sierpnia 2023 30 sierpnia 2023 31 sierpnia 2023 1 września 2023 2 września 2023 3 września 2023
4 września 2023 5 września 2023 6 września 2023 7 września 2023 8 września 2023 9 września 2023 10 września 2023
11 września 2023 12 września 2023 13 września 2023 14 września 2023 15 września 2023 16 września 2023 17 września 2023
18 września 2023 19 września 2023 20 września 2023 21 września 2023 22 września 2023 23 września 2023 24 września 2023
25 września 2023 26 września 2023 27 września 2023 28 września 2023 29 września 2023 30 września 2023 1 października 2023

Zobacz wszystkie nadchodzące wydarzenia