Przejdź do treści

STRUKTURA INSTYTUTU

 

 

  • Redakcja rocznika naukowego „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica”
  • Redakcja kwartalnika naukowego „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego” / „Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society”
  • Redakcja półrocznika naukowego „Przedsiębiorczość – Edukacja” / „Entrepreneurship – Education”

 

 

Aktualności