KONFERENCJE

W związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji o przyszłych konferencjach i szkoleniach oraz innych działaniach związanych z nauką i edukacją organizowanych lub współorganizowanych przez Instytut Geografii i inne jednostki Uniwersytetu Pedagogicznego w  Krakowie proszone są o wypełnienie dedykowanego tej kwestii e-formularza zgody.


Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
Instytut Geografii
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Wydawnictwo „Nowa Era” 
Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa”

zapraszają na

Zaproszenie na konferencję

Kraków, 7-8 października 2019 r. Przechwytywanie

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

oraz

Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

zapraszają na konferencję

Camino de Santiago – nowe szanse, stare wyzwania. Chrześcijański sens pielgrzymowania
w historii, sztuce i teologii

Piątek, 18.10.2019 r. – I Forum Ekonomiczne Camino PolacoMinione konferencje:

Konferencja dydaktyczna Edukacja geograficzna w reformowanej szkole. Jak kształcić kreatywnie i poszukująco. 7-8 czerwca 2019 r. 

Konferencja naukowa Kultura uzdrowiskowa w Muszynie w kontekście europejskim: Kultura uzdrowiskowa w Europie. Muszyna 30–31 maja 2019 r.

34. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Problematyka badawcza geografii przemysłu i usług. Kraków, 3-4 grudnia 2018 r. 

11. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Duchowość i przestrzeń w kontekście Camino de Santiago. Kraków – Więcławice Stare, 20-21.10.2018

15. Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa Problematyka badawcza funkcji przedsiębiorczości w rozwoju układów przestrzennych, 8-9.10.2018 r. 

Konferencja dydaktyczna Edukacja geograficzna w reformowanej szkole. Czego powinniśmy się nauczyć, zanim zaczniemy uczyć. 8-9 czerwca 2018 r. 

Ogólnopolska konferencja naukowa Tradycje i perspektywy rozwoju kultury uzdrowiskowej w Krynicy-Zdroju w kontekście europejskim,15-17 maja 2018 r., Zaproszenie oraz zakres tematyczny referatówProgram konferencjiPlakat   

IX Sesja Paleolimnologiczna: Dynamika zmian klimatycznych w czwartorzędzie oraz granica późny glacjał/holocen w osadach biogenicznych południowej Polski, 15.03-16.03.2018. 

33. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Przemiany strukturalne przemysłu i usług w układach przestrzennych”, 4-5 grudnia 2017 r. 

14. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Przedsiębiorczość w rozwoju układów regionalnych oraz 10. Jubileuszowy Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości,  Kraków, 9-10 października 2017 r. 

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dziedzictwo religijne i kulturowe Drogi św. Jakuba – w 30. rocznicę uznania szlaku za pierwszy Europejski Szlak Kulturowy, Kraków, 7 października 2017 r. 

32. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Rola przemysłu i usług w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych”, 5-6 grudnia 2016 r. 

13. Międzynarodowa Konferencja Naukowa  nt. Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w układach przestrzennych (International and domestic conditions for the development of entrepreneurship in spatial systems), połączona z 9. Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków, 11-12 października 2016 r

International Conference: „Towards the best practice of river restoration and maintenance”, Kraków, 20-23 września 2016 r.

IX Międzynarodowa konferencja Naukowa zatytułowana „Camino de Santiago i grób św. Jakuba: historia i interpretacja”Kraków i Więcławice Stare, 10-11 września 2016 r. 

61. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego w roku Jubileuszu 70-lecia Instytutu Geografii, Kraków, 27.06-01.07.2016 r.  Komunikat_1_Zjazd_PTG_2016Komunikat_2_Zjazd_PTG_2016.

31 Konferencja „Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług (International determinants for the development of industry and services)„, Kraków, 7-8 grudnia 2015 r.

12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych (12th International Scientific Conference on Entrepreneurship as a Factor in the Development of Local Systems), połączona z 8. Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków, 5-6 października 2015 r.

Ogólnopolskie Seminarium Dyskusyjne Przedwojenny Lwów i jego uczeni. Sylwetki – Działalność Naukowa – Osiągnięcia, Kraków, 28 września 2015 r.

Konferencja Naukowa nt. Regiony Zjednoczone Europy. Oblicza – Wyzwania – StrategieE, organizowana przez Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Wyższą Szkołę Europejską im. ks. J. Tischnera, Kraków, 19 września 2015 r.

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Droga św. Jakuba w Polsce – historia, teraźniejszość, przyszłość. W 10 rocznicę otwarcia pierwszego polskiego odcinka Camino de Santiago”, Kraków – Michałowice – Więcławice Stare, 4-6 września 2015 r. Szczegóły na oficjalnej stronie konferencji.

30. Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych” (30th Jubilee International Scientific Conference on Structural Transformations of Industry and Services in Spatial Systems – Research-related Issues), Kraków, 1-2 grudnia 2014 r.

11. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych” (11th International Scientific Conference The Role of Entrepreneurship in Socio-Economic Development of Spatial Systems), połączona z 7. Ogólnopolskim Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków, 6-7 października 2014 r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „GIS dziś”, Kraków 17-18 XI 2014 r. Formularze zgłoszeniowe prosimy nadsyłać do 30 września 2014. Formularz zgłoszeniowy udostępniony jest na oficjalnej stronie konferencji, w zakładce zgłoszenia.

29. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zmiany struktury przestrzennej przemysłu i usług w warunkach kryzysu gospodarczego”, 29th International Scientific Conference„Changes in the Spatial Structure of Industry and Services under Economic Crisis Conditions”, Kraków 2-3 grudnia 2013 r.

Ogólnopolska Konferencja „Darmowe dane i open source w badaniach środowiska”, Kraków 7-9 listopada 2013 r. Szczegółowe informacje na oficjalnej stronie Konferencji. Program dostępny jest tutaj.

10. Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja pt. „Rola przedsiębiorczości w rozwoju firm i układów przestrzennych” (The role of entrepreneurship in the development of enterprises and spatial systems) połączona z 6. Ogólnopolskim Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków 7-8 października 2013 r.

Międzynarodowe Seminarium Naukowe Dydaktyków Szkół Wyższych oraz Nauczycieli Geografii „Innowacje w kształceniu geograficznym i przyrodniczym”, Kraków 26-27 września 2013 r.

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „1200 lat pielgrzymek do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela”. Kraków – Więcławice Stare, 5-8 września 2013 r.

International Scientific Conference „The attractiveness of small and medium towns: criteria, issues and strategies”, Kraków, December 5th – 7th 2012

28. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy” (Industry and services in the development of knowledge-based economy), 3-4 grudnia 2012 r.

9. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego (Entrepreneurship in the conditions of economic ciris), 8-9 października 2012 r.

Sesja Naukowa z okazji setnej rocznicy urodzin Profesora Jana Flisa nt. „Współczesne obszary zainteresowań dydaktyki geografii”, 29 września 2012 r.

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Akt Europejski” bł. Jana Pawła II a renesans Drogi św. Jakuba, Kraków – Więcławice Stare 8-9 września 2012 r. (komunikat nr 1 do pobrania tutaj; komunikat nr 3 do pobrania tutaj)

18 Sympozjum Polsko-Meksykańskie (el XVIII Simposio Polaco – Mexicano) nt. „Transformaciones ambientales y socioeconómicas en la Región Mazahua, como efecto de globalización” y el tema colateral: „Transformaciones medioambientales y socioeconómicas en áreas deprimidas. Estudios comparativos”, Kraków, 11 – 13 lipca 2012 r.
Convocatoria; Formulario de inscripcion; Registration Form; Programa

27. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych” (The Effect of Innovation on the Development of Enterprises and Economy in Spatial Systems), 5-6 grudnia 2011, Kraków

Zakład Dydaktyki Geografii Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (współorganizator) – Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Nauki przyrodnicze w systemach edukacyjnych krajów Europy w XXI wieku”, Kraków, 24-25 października 2011 r. Oficjalna strona Konferencji: http://www.up.krakow.pl/geo/dydaktyka/

8. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Rola przedsiębiorczości w edukacji”(The Role of Entrepreneurship in Education) połączona z 4. Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków 3-4 października 2011, Kraków

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Wpływ Świętego Roku Jakubowego na rozwój kultu i Drogi św. Jakuba”, 3-4 września 2011, Kraków – Więcławice Stare. Oficjalna strona konferencji.

XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wpływ kryzysu na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz zmiany struktur przestrzennych przemysłu i usług” [Impact of Crisis on the Activity of Enterprises and Changes in the Spatial Structures of Industry and Services], Kraków 6-7 grudnia 2010 r. Szczegółowe informacje można znaleźć na oficjalnej stronie Konferencji.

VII Ogólnopolska Metodyczna Konferencja Naukowa „Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji” połączona z III Ogólnopolskim Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków, 4-5 października 2010 r.

III konferencja z cyklu „Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji”, 16-18 września 2010 r. w Krakowie i w Sanoku. Do pobrania: Zaproszenie na Konferencję, Komunikat 2, Karta zgłoszenia uczestnictwa, techniczne wskazówki dla autorów.

VI FORUM GEOGRAFÓW POLSKICH „Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej” zorganizowane przez: Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. 6-7 maja 2010 r. w Krakowie. Szczegółowe informacje na oficjalnej stronie Forum.

XXV. Konferencja Naukowa nt. Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych” [The Processes of Transformation of Industry and Services in Regional and National Spatial Systems], Kraków, 30 listopada – 1 grudnia 2009 r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Efekty kształcenia geograficznego na różnych poziomach edukacji, Kraków, 16-17 listopada 2009 r. Prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami dla autorów. Program Konferencji można pobrać tutaj.

VI. Ogólnopolska Metodyczna Konferencja Naukowa „Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej”, Kraków, 5-6 października 2009 r.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Sejour et recherches scientifiques de Jean-Etienne Guettard (1715-1786) en Pologne et en Lituanie (1760-1762), której współorganizatorem był nasz Instytut (Paryż, 29 maja 2009 r.)

XXIV. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Funkcje przemysłu i usług w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego”, Kraków, 1-2 grudnia 2008 r.

V. Ogólnopolska Metodyczna Konferencja Naukowa „Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego” oraz I Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków, 6-7 października 2008 r.

IV. Ogólnopolska Metodyczna Konferencja Naukowa „Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy” ze specjalną sesją nt. „Rola etyki w przedsiębiorczości”, Kraków, 8-9 października 2007 r.

XXIII. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformację struktur przemysłowych”, Kraków, 3-4 grudnia 2007 r.

Jubileuszowa Konferencja Naukowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło „Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych”, Kraków, 3-4 grudnia 2007 r.

III. Ogólnopolska Metodyczna Konferencja Naukowa „Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej”, Kraków, 9-10 października 2006 r.

XXII. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problemy metodologiczne geografii przemysłu”, Kraków, 4-5 grudnia 2006 r.

II. Ogólnopolska Metodyczna Konferencja Naukowa „Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki” ze specjalną sesją nt. „Rola etyki w przedsiębiorczości”, Kraków, 10-11 października 2005 r.

Pierwsza Ogólnopolska Metodyczna Konferencja Naukowa „Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne”, Kraków, 27-28 września 2004 r.

XIX Seminarium Geograficzno-Rolnicze „Współczesne przeobrażenia i przyszłość wsi polskiej”, Kraków, 10-11 września 2003 r. (publikacja do pobrania w pliku PDF)

Aktualności